Göteborg är bästa läget för interaktion

Göteborg har flera fördelar med att starta upp företag eller etablera sig där. Och tack vare den fantastiska infrastrukturen och logistiken kan man njuta av stadens fördelar i hela regionen, västra Sverige! Här presenterar vi en studie som visar att Göteborgs logistik är ledande i Skandinavien.

Göteborg är bästa läget för centrallager

Göteborg har det bästa läget för ett centrallager i Skandinavien, speciellt för importföretag med stora volymer som passerar genom Göteborgs Hamn. Detta visar en ny studie som publiceras av konsultföretaget SWECO. Studien visar att Göteborg är den bästa platsen för etablering av ett centrallager om kundbasen är i Sverige, Norge och Danmark. Studien menar att staden är otroligt attraktiv för verksamheter inom näringslivet som har stora import- eller exportvolymer. I studien jämförde man kostnader för att transportera gods från hamn till lager samt palldistribution till slutmottagare. Man har undersökt skillnader mellan hyra, löner, tullkostnader, mark, inkommande transporter från kontinenten och ledtider. Studien visar hur kostnaden för godstransporter kan variera kraftigt mellan olika orter i Skandinavien. Jämförelsen gjordes mellan fyra etablerade logistiklägen; Göteborg, Stockholm, Jönköping och Vestby (Oslo). Om man tittar på transport- och distributionskostnader är både Vestby och Göteborg bra. Men när kostnader hyror och löner läggs till, är Göteborg den mest kostnadseffektiva lösningen.

Hamnen stadens stjärna

Anledningen till att Göteborg faller väl ut i studien är dess närhet till hamnen, som erbjuder oceangående direktlinjer och omfattande Europatrafik. Stadens geografiska och demografiska läge vilket ger närhet till konsumenterna och marknader, är andra faktorer som också väger tungt.

Konferensort Skara

Skaraborgs unika geografiska läge mellan landets två största sjöar gör att utbudet av konferenslokaler i pittoreska miljöer är stort. I flertalet av Skaraborgs orter har konferensanläggningarna en närhet till sjöar och vattendrag, vilket har en naturligt avstressande effekt på konferensbesökarna. I residensstaden Mariestad kan man liksom i andra delar av länet njuta av runristningar och andra fornminnen som gör att man känner historiens vingslag. Man kan också ta en tur till Mariestads skärgård i sjön Vänern via färja eller bro efter en intensiv konferens för att koppla av en stund.

Den stad som gett namn åt länet är förstås Skara. Tack vare goda kommunikationer i form av bland annat E20, tar man sig snabbt mellan Skara och Mariestad. Vissa av Skaras konferensanläggningar erbjuder olika friluftsaktiviteter som kan kombineras med konferens på orten. Ett exempel på en sådan aktivitet är bäversafari men man kan också paddla kanot eller ägna sig åt mer kulinariska aktivteter som att äta goda ostar eller testa olika sorters öl.

Snabb färd

En knapp timme från Skara ligger Herrljunga och när man ändå befinner sig på denna järnvägsort, bör man passa på att unna sig ett glas av den berömda cider som produceras på orten. I Herrljunga och i trakterna kring orten finns också fina konferensanläggningar där man med fördel kan förlägga sin nästa konferens. Om man är på konferens i Hjo och känner att man vill komma ut i naturen och ägna sig åt en mer fysisk aktivitet, passar det bra att ge sig ge sig ut i någon av ortens berömda vandringsleder. Ur såväl ett hälsoperspektiv som ett produktivitetsperspektiv kan det göra underverk att vistas i naturen för att samla sina tankar och idéer, stressa ner och få nya perspektiv på saker och ting. Detta kan vara särskilt gynnsamt vid flerdagarskonferenser. Att inte ständigt behöva tänka på det arbete som ska utföras eller den information som ska tas in ger en chans att återfå krafterna innan man fortsätter konferensen.

Mitt i hjärtat av Skaraborg, mellan de bägge sjöarna Vänern och Vättern, ligger den natursköna staden Skövde. Valmöjligheterna när det gäller konferenslokaler i trakten är stora och konferensen går här att förena med ett besök på en hälsoanläggning eller golfbanan. Vara erbjuder konferensmöjligheter i en mer avslappnad och informell omgivning i form av exempelvis en bowlinghall eller en ranch. På ranchen tillhandahåller anläggningen förutom konferenslokaler också väldigt annorlunda och spännande aktiviteter som ridning, lassokastning och linedance.