Att vara läkare är inte bara ett av de mest respekterade yrkena, utan det är också ett yrke som kommer med en attraktiv lönestruktur. Men hur mycket tjänar en läkare egentligen? Och hur påverkas hyrläkare lön av att vara hyrläkare jämfört med en fast anställd läkare? Här dyker vi djupt ner i läkarnas löneutveckling och ger en översikt över lönestrukturerna baserat på olika faktorer.

Faktorer som påverkar en läkares lön

Läkarnas löner varierar beroende på flera faktorer:

 • Utbildningsnivå: En specialistläkare tjänar ofta mer än en AT-läkare. Till exempel tjänar en specialistläkare i genomsnitt 83 000 kr i månaden, medan en AT-läkare tjänar 36 800 kr i månaden.
 • Sektor: Enligt SCB tjänar läkare i den privata sektorn cirka 8% mer än de som arbetar i den offentliga sektorn.
 • Specialistkompetens: Lönen kan variera beroende på läkarens specialistområde. Till exempel har en läkare specialiserad inom klinisk patologi en medianmånadslön på 85 200 kr, medan en inom allmänmedicin tjänar 79 732 kr.

Löneutveckling baserat på erfarenhet och ålder

  • AT-läkare: Genomsnittslönen för AT-läkare var 36 800 kr per månad 2021.
  • ST-läkare: Genomsnittslönen för ST-läkare var 51 900 kr per månad 2021.
  • Specialistläkare: Genomsnittslönen för specialistläkare var 83 200 kr per månad.

Hyrläkarens lönefördelar

Att arbeta som hyrläkare kan vara både spännande och lärorikt. Förutom att erbjuda en konkurrenskraftig lön, kommer hyrläkarpositioner ofta med andra förmåner:

   • Flexibilitet: Som hyrläkare har du möjlighet att välja dina arbetstider och arbetsplatser.
   • Varierande uppgifter: Du får möjlighet att arbeta på olika platser och inom olika specialiteter, vilket ger en rik erfarenhet.
   • Löpande fortbildning: Många bemanningsföretag erbjuder fortbildningsmöjligheter för sina hyrläkare.
   • Konkurrenskraftig lön: Lönen för hyrläkare är ofta högre än för fast anställda läkare.

Läkaryrket är inte bara givande ur ett professionellt perspektiv, utan det erbjuder också en attraktiv lönestruktur. För dem som söker flexibilitet och variation i sitt arbete, kan rollen som hyrläkare vara särskilt lockande. Med rätt information och förståelse för lönestrukturerna kan läkare göra välgrundade beslut om sin karriärväg.

Hyrläkare och löneutveckling