Vad finns det för olika brottspåföljder?

Det finns olika brottspåföljder som en dömd person kan få.  Det avgörs av olika faktorer, två vanliga är hur gammal personen är och hur personens tidigare brottshistorik ser ut, en person som inte har ett kriminellt förflutet kommer med stor sannolikhet ges en mildare påföljd än en som är tidigare dömd.

Olika brottspåföljder:

  • Böter – Det finns två olika typer av böter, dels pengar i form av en bot, tillexempel en parkeringsböter eller dagsböter som består av pengar och antal dagar. Dagsboten står i relation till inkomst och straffsats.
  • Fängelse – Minimumtiden för ett fängelsestraff är 14 dagar och maxtiden är livstid. Fängelse som påföljd ska enligt lag försökas undvikas så mycket som det går. Villkorlig dom – Ett alternativ till fängelse är villkorlig dom, då får man inte begå nya brott under prövotiden, ofta får man även samhällstjänst eller dagsböter.
  • Fotboja – är ett vanligt alternativ till fängelse, av 13 000 dömda till fängelse i Sverige får runt 3 000 fotboja istället. Då får man tillsyn och bestämda regler på vart och när man måste befinna sig på vissa platser. Bryter man mot reglerna kan man hamna i fängelse.
  • Samhällstjänst – är ett oavlönat arbete där man undertiden tänka över sitt brott.

Andra orsaker som kan ligga bakom varför ett och samma brott kan ge olika brottspåföljder beroende på vem som blivit dömd är bland annat om personen är under 15 år. I Sverige kan man inte bli dömd i domstol om man är under 15år, vad som händer om ett barn under 15år har gjort ett brott är att polisen utreder händelsen och lämnar över det till Socialstyrelsen. Är personen mellan 15-18år är det vanligt att ungdomens döms till ungdomstjänst vilket kan liknas med samhällstjänst – ett oavlönat arbete.

Det kan även bli olika brottspåföljder beroende på brottets karaktär, det finns mer eller mindre allvarliga brott. En stöld kan på en straffskala vara ringa stöld, stöld och grov stöld. Beroende på vad man blivit dömd för så får man helt enkelt olika brottspåföljder.

Grundtanken när det kommer till olika brottspåföljder är att det ska bli en kännbar konsekvens när man gör något orätt samt att alla står lika inför lagen. Ett exempel på det är tydligt när det kommer till dagsböter då bötesbeloppet beror på inkomst.

Vad finns det för olika brottspåföljder?