Det är inte bara uppstartsföretag och entreprenörer av olika slag som hyr kontorshotell i Göteborg. Även enskilda yrkespersoner som arbetar helt eller delvis digitalt och på distans kan ofta gynnas av att göra detta. Här tittar vi närmare på några sådana och ger tre exempel!

3 exempel på yrkespersoner som bör hyra plats på ett kontorshotell i Göteborg

Dessa är tre exempel på yrkespersoner som ofta kan gynnas av att hyra plats på ett kontorshotell i Göteborg:

  • Konsulter. En konsult är en person som ger andra personer eller företag rådgivning inom ett specifikt område. Konsulter kan hjälpa sina klienter att nå deras uppsatta mål. De kan ofta sköta en stor del av sitt företagande digital eller via telefon, men ibland kan de också behöva besöka sina kunder eller ta emot besök. Att hyra en kontorsplats kan vara ett utmärkt sätt för dessa personer att bygga upp sin konsultverksamhet från grunden. De får nämligen tillgång till ett kontor där de kan ta samtal, ha digitala och fysiska möten och liknande utan att behöva binda upp sig för ett långt hyresavtal.
  • Distansarbetare. Idag blir det allt vanligare att team utgörs helt eller delvis av distansarbetare. För dessa yrkespersoner är kontorshotellet en utmärkt lösning som ger dem ett fysiskt kontor att gå till för att utföra sitt arbete. Detta är en bra lösning om du till exempel har anställda i flera städer och vill slippa behöva hålla dig med egna kontor i de olika städerna. Genom att hyra in dig på ett kontorshotell i Göteborg kan du tillhandahålla en kontorsplats åt dina distansarbetare samtidigt som du får den flexibilitet och de övriga fördelar som denna lösning medför.
  • Gigarbetare. Många gigarbetare arbetar antingen hemifrån alternativt från ett lokalt kafé eller liknande. Men för att kunna vara verkligt produktiv är det viktigt att optimera den plats där du arbetar. Produktiviteten är nämligen en stor utmaning för många som jobbar hemifrån i till exempel vardagsrummet eller köket. Vissa gigarbetare har lättare för att vara produktiva än andra, men för de allra flesta är detta väldigt utmanande. Genom att få tillgång till ett riktigt kontor kan gigarbetaren därför ofta bli mer produktiv och därmed öka sin lönsamhet.
Öka produktiviteten – hyr in dig på ett kontorshotell i Göteborg