Den lärare som går i tankarna på att byta jobb har antagligen fler än en anledning till detta. Såväl förändrade familjeomständigheter som minskad trivsel på den nuvarande arbetsplatsen är vanliga skäl till att se sig omkring för ett nytt uppdrag. På arbetsmarknaden råder dock lärarbrist och därför är försök att knuffa ens löneutveckling i rätt riktning en minst lika gångbar anledning som någon annan. Eftersom efterfrågan på lärare är högre än tillgången föreligger ett bra förhandlingsläge för bättre lön åt lärare.

Att tänka på inför bytet av jobb

Oavsett vilken typ av jobb som är av intresse, om detta är i den befintliga eller en ny region, gäller båda nedanstående punkter.

  • Förberedelse inför intervjun är otroligt viktigt. Gör lite research vad gäller till exempel arbetsgivarens villkor, hur stor lärarrotation skolan har, hur skolledningen och arbetskamraterna verkar, vilka arbetsuppgifter samt möjligheter till professionell utveckling arbetsplatsen erbjuder.
  • Löneförhandla. Var beredd på att förhandla om lönen, särskilt om andra förmåner erbjuds ingå i arbetsavtalet. Vidare kan det vara bra att via Lärarförbundet kontrollera vad lönenivån ligger på i den aktuella regionen, för att ha en bättre förståelse för huruvida löneerbjudandet är marknadsmässigt.

För båda dessa punkter gäller att i förväg ha en uppfattning om vilka krav som anses vara definitiva och vilka som kan vara förhandlingsbara. I vilken utsträckning en kandidat kan ställa krav beror naturligtvis också på dennes utbildningsnivå och var i landet jobbet befinner sig.

Högre lön för lärare inom bemanning

Någonting som blir allt mer populärt är att arbeta som lärare inom bemanning. En fördel med detta är variation, eftersom uppdragen kan vara på såväl kortare som längre period, men också möjligheten att se nya arbetsplatser och få en uppfattning om vilken typ av arbetssätt som fungerar och vilka som inte gör det. Detta gör att lärare som arbetat inom bemanning snabbt får värdefulla kunskaper som kan utnyttjas i framtida lönesamtal. Generellt på arbetsmarknaden gäller att lärares löner ökar när de byter jobb, vilket som nämnts ovan kännetecknar bemanningsarbete. På så sätt kan en lärare öka sin lön genom att arbeta som bemanningslärare, men fördelarna med denna typ av anställning kan också utnyttjas i framtida lönesamtal som gäller en fast anställning.

Så kan du höja din lön som lärare