UGL-utbildningar är utformade för att hjälpa personer att bli bättre ledare och gruppmedlemmar. UGL står för Utveckling av Grupp och Ledare, och är en av de allra mest populära ledarskapsutbildningarna som finns i Sverige. Programmet utvecklades initialt av Försvarsmakten under 1970-talet. Syftet var då att förbättra soldaternas prestationer i fält. Sedan dess har programmet anpassats för att passa diverse olika syften, däribland personlig utveckling.

Läs vidare för att lära dig mer!

Dessa utbildningar sker i form av fem dagar långa kurser

UGL-utbildningar genomförs i form av kurser som är fem dagar långa. De fokuserar på att lära ut genom erfarenheter och deltagarna får arbeta med en rad olika övningar under kursens gång. Dessutom genomförs även diskussioner för att öka förståelsen för gruppdynamik, kommunikation och ledarskap.

Programmet bygger på en tanke om att man måste förstå sig själv, sina teammedlemmar och dynamiken i gruppen för att bli en effektiv ledare. Först då kan man som ledare skapa en produktiv och positiv arbetsmiljö.

De 4 övergripande teman som UGL-utbildningar bygger på

UGL-utbildningar bygger på fyra övergripande teman:

  • Självmedvetenhet. Som deltagare uppmuntras du att reflektera kring din egen personlighet, dina värderingar och dina styrkor. Detta för att du ska få en förståelse för hur dessa olika faktorer påverkar din ledarskapsstil.
  • Kommunikation. Effektiv kommunikation är nyckeln till att bygga starka grupper och att uppnå gemensamma mål. SOm deltagare får du därför jobba på att förbättra din förmåga att kommunicera, såväl verbalt som icke-verbalt. Detta för att du ska kunna få en bättre kontakt med dina medarbetare.
  • Ledarskap. Ett annat viktigt övergripande tema är ledarskapet. Dessa utbildningar hjälper dig som deltagare att utveckla ditt ledarskap genom att utforska flera olika ledarskapsstilar. Du lär dig att ge feedback och hantera konflikter samt förstå vikten av att föregå med gott exempel.
  • Gruppdynamik. Sist men inte minst fokuserar dessa utbildningar även på gruppdynamiken samt hur denna påverkar gruppens prestationer. Som deltagare lär du dig om de olika stadierna i utvecklingen av en grupp. Du får även en bättre förståelse för vikten av tillit och samarbete, samt hur du kan skapa en positiv arbetsmiljö.
UGL-utbildningar hjälper dig att bli en bättre ledare