Gåvokort är en populär förmån som allt fler företag erbjuder till sina anställda. Genom att köpa sådana kan företagen visa sin uppskattning och ge en extra belöning till sina anställda. Det kan också vara så att företaget vill öka motivationen hos sina medarbetare. Företag med hög personalomsättning, flera kontor, hög grad av kundkontakt eller hög konkurrens kan dra särskilt stor nytta av att köpa gåvokort till sina anställda.

Genom att välja rätt typ av sådana gåvor och ge dem på rätt sätt kan företagen öka chansen att anställda stannar längre och trivs bättre på sin arbetsplats. Detta möjliggör därför både en ökad lojalitet gentemot företaget men också att personalen mår bättre och gör ett ännu bättre arbete.

Företag som kan ha nytta av att ge gåvokort till anställda

Så vilka företag bör egentligen köpa gåvokort till sina anställda? Nedan ska vi därför titta närmare på några olika typer av företag som kan dra nytta av dessa gåvor. Dessa kan vara:

  • Företag med hög personalomsättning. Företag som har hög personalomsättning kan dra nytta av att erbjuda gåvokort till sina anställda. Genom att ge en extra belöning till de anställda som stannar kvar kan företaget öka chansen att de stannar längre. Dessa gåvor kan också användas som ett incitament för att öka produktiviteten och motivationen hos anställda som arbetar på en tillfällig eller projektbaserad basis.
  • Företag med flera kontor. Genom att ge anställda gåvor som dessa kan företaget ge en belöning som är relevant för alla anställda, oavsett var de arbetar. Gåvokorten kan också användas för att främja samarbete mellan olika avdelningar och kontor.
  • Företag med mycket kundkontakt. Företag som har en hög grad av kundkontakt, som exempelvis butiker, hotell eller restauranger, kan också dra nytta av att köpa gåvor i form av presentkort till sina anställda. Genom att ge anställda sådana till andra företag kan företaget öka kundnöjdheten och uppmuntra anställda att ge bättre kundservice.
  • Företag med hög konkurrens. Genom att ge anställda gåvor i form av tjänster eller produkter från andra företag eller evenemang kan företaget visa sin uppskattning och ge en extra belöning som kan hjälpa till att behålla anställda. Gåvorna kan också användas för att öka motivationen hos anställda som arbetar i en tuff bransch.
Därför bör ditt företag ge gåvokort till era anställda