Allt fler väljer att ta cykeln istället för bilen till sina arbeten. För många kanske det rent av går fortare men dessutom blir fler mer miljömedvetna. Genom att lämna bilen hemma bidrar man till att minska utsläpp, och även om mycket redan gjorts för cyklisterna finns det fler sätt att uppmuntra till miljövänliga transportsätt. Låsbara cykelställ med tak ute på stan och utanför arbetsplatser gör till exempel att cyklisterna känner sig trygga att ställa ifrån sig sina fordon ett par timmar.

Bra cykelvägar

För att man över huvud taget ska överväga att ta cykeln istället för bilen gäller det att det finns tillgänglighet och utrymme för att ta sig fram. Bra cykelvägar är A och O och många städer har valt att satsa stora pengar på just detta. En satsning är att cykelbanorna ska gå att bruka även under vintertid och att det finns belysning uppsatta även på längre sträckor, som bidrar till både ökad säkerhet och trygghet. Önskar ni köpa låsbara cykelställ med tak? Här finns information om låsbara cykelställ med tak från citypro.

Låsbara cykelställ

Olåsta cyklar har en stor tendens att försvinna, rent av bli stulna, av förbipasserande. Det är heller inte särskilt ovanligt att cyklar blir vandaliserade och hittas helt förstörda ute i naturen. De flesta nytillverkade cyklar har ett lås redan när man köper den men det förhindrar inte stöldrisken på samma sätt som ett låsbart cykelställ. Det finns idag många olika, modernt utformade ställ för cyklar att tillgå på marknaden. En bra tanke är att fler arbetsgivare och stora arbetsplatser borde ha låsbara cykelställ med tak, utanför så att fler känner sig trygga att lämna sin cykel ute under arbetsdagen. De skyddas då både från att bli stulna samt från yttre påfrestningar som kan skada cyklarna.

Uppmuntra invånarna

Alla kommuner jobbar med miljöfrågor och utsläpp från bilar är en av de största miljöbovarna. Städer och kommuner som arbetat mycket med att förbättra förutsättningarna för cyklisterna men behöver också uppmuntra och visa upp vilka möjligheter som finns, som till exempel att cykelbanorna är brukbara även under vinterhalvåret. Låsbara cykelställ med tak minskar stöldrisken och skyddar cyklarna på ett effektivt sätt mot regn och andra yttre påfrestningar. Cykelvägarna blir bättre och bättre, så om informationen kring dessa också blir bättre kanske ännu fler väljer att ta cykeln istället för bilen i framtiden.

En fördel med cykel