Guld har i många århundraden varit en viktig del av en diversifierad investeringsportfölj. Råvaran ses vanligtvis som en trygg hamn när osäkra ekonomiska tider råder. Dessutom kan den användas för att ge ett visst skydd mot stigande inflation. Men oavsett om du ska köpa eller sälja råvaran har dagens aktuella guldpris en stor betydelse. I denna artikel berättar vi hur du bör resonera när du bestämmer dig för att köpa eller sälja guldet.

Använd dagens guldpris för att beräkna köp- och säljkurser

Eftersom dagens aktuella guldpris har en stor betydelse när du handlar med guld behöver du ha bra koll på priset. När du köper eller säljer denna råvara behöver du även ha flera andra faktorer i åtanke. Dessa är några av de viktigaste faktorerna att ta i beaktande:

  • Sentimentet på marknaden. Priset på guld kan ses som en slags värdemätare för sentimentet på marknaden. När priset är högt tyder detta på att investerarna använder råvaran som en tillflykt i tider av ekonomisk osäkerhet. När priset istället är lågt kan detta vara ett tecken på en ökad riskvilja och en flykt till aktier eller andra investeringar.
  • Globala händelser och nyheter. Dagens aktuella guldpris påverkas av en rad olika faktorer, däribland hur olika händelser världen över spelar ut. Det kan till exempel röra sig om geopolitiska spänningar, ekonomisk data som presenteras eller beslut från centralbanker. Genom att följa de ekonomiska nyheterna kan du hålla dig uppdaterad om hur dessa kan tänkas påverka priset på guld.
  • Historiska prisnivåer. Det är viktigt att analysera dagens pris på guld och att jämföra detta mot historiska prisnivåer. Genom att göra detta kan du bilda dig en bra uppfattning om huruvida priset är ovanligt högt eller lågt, jämfört med de historiska trenderna.
  • Köp- och säljkurser. Priset på denna råvara är också viktigt för att beräkna vid vilka kurser du ska köpa eller sälja ditt guld. Det är nämligen viktigt att ha kännedom om när det kan vara läge att avyttra respektive köpa på sig ytterligare av denna ädla metall. En bra tumregel är att försöka köpa billigt och sälja dyrt.
Dagens guldpris har stor betydelse när du handlar