Göteborg har flera fördelar med att starta upp företag eller etablera sig där. Och tack vare den fantastiska infrastrukturen och logistiken kan man njuta av stadens fördelar i hela regionen, västra Sverige! Här presenterar vi en studie som visar att Göteborgs logistik är ledande i Skandinavien.

Göteborg är bästa läget för centrallager

Göteborg har det bästa läget för ett centrallager i Skandinavien, speciellt för importföretag med stora volymer som passerar genom Göteborgs Hamn. Detta visar en ny studie som publiceras av konsultföretaget SWECO. Studien visar att Göteborg är den bästa platsen för etablering av ett centrallager om kundbasen är i Sverige, Norge och Danmark. Studien menar att staden är otroligt attraktiv för verksamheter inom näringslivet som har stora import- eller exportvolymer. I studien jämförde man kostnader för att transportera gods från hamn till lager samt palldistribution till slutmottagare. Man har undersökt skillnader mellan hyra, löner, tullkostnader, mark, inkommande transporter från kontinenten och ledtider. Studien visar hur kostnaden för godstransporter kan variera kraftigt mellan olika orter i Skandinavien. Jämförelsen gjordes mellan fyra etablerade logistiklägen; Göteborg, Stockholm, Jönköping och Vestby (Oslo). Om man tittar på transport- och distributionskostnader är både Vestby och Göteborg bra. Men när kostnader hyror och löner läggs till, är Göteborg den mest kostnadseffektiva lösningen.

Hamnen stadens stjärna

Anledningen till att Göteborg faller väl ut i studien är dess närhet till hamnen, som erbjuder oceangående direktlinjer och omfattande Europatrafik. Stadens geografiska och demografiska läge vilket ger närhet till konsumenterna och marknader, är andra faktorer som också väger tungt.

Göteborg är bästa läget för interaktion