En fördel med cykel

Allt fler väljer att ta cykeln istället för bilen till sina arbeten. För många kanske det rent av går fortare men dessutom blir fler mer miljömedvetna. Genom att lämna bilen hemma bidrar man till att minska utsläpp, och även om mycket redan gjorts för cyklisterna finns det fler sätt att uppmuntra till miljövänliga transportsätt. Låsbara cykelställ med tak ute på stan och utanför arbetsplatser gör till exempel att cyklisterna känner sig trygga att ställa ifrån sig sina fordon ett par timmar.

Bra cykelvägar

För att man över huvud taget ska överväga att ta cykeln istället för bilen gäller det att det finns tillgänglighet och utrymme för att ta sig fram. Bra cykelvägar är A och O och många städer har valt att satsa stora pengar på just detta. En satsning är att cykelbanorna ska gå att bruka även under vintertid och att det finns belysning uppsatta även på längre sträckor, som bidrar till både ökad säkerhet och trygghet. Önskar ni köpa låsbara cykelställ med tak? Här finns information om låsbara cykelställ med tak från citypro.

Låsbara cykelställ

Olåsta cyklar har en stor tendens att försvinna, rent av bli stulna, av förbipasserande. Det är heller inte särskilt ovanligt att cyklar blir vandaliserade och hittas helt förstörda ute i naturen. De flesta nytillverkade cyklar har ett lås redan när man köper den men det förhindrar inte stöldrisken på samma sätt som ett låsbart cykelställ. Det finns idag många olika, modernt utformade ställ för cyklar att tillgå på marknaden. En bra tanke är att fler arbetsgivare och stora arbetsplatser borde ha låsbara cykelställ med tak, utanför så att fler känner sig trygga att lämna sin cykel ute under arbetsdagen. De skyddas då både från att bli stulna samt från yttre påfrestningar som kan skada cyklarna.

Uppmuntra invånarna

Alla kommuner jobbar med miljöfrågor och utsläpp från bilar är en av de största miljöbovarna. Städer och kommuner som arbetat mycket med att förbättra förutsättningarna för cyklisterna men behöver också uppmuntra och visa upp vilka möjligheter som finns, som till exempel att cykelbanorna är brukbara även under vinterhalvåret. Låsbara cykelställ med tak minskar stöldrisken och skyddar cyklarna på ett effektivt sätt mot regn och andra yttre påfrestningar. Cykelvägarna blir bättre och bättre, så om informationen kring dessa också blir bättre kanske ännu fler väljer att ta cykeln istället för bilen i framtiden.

Kameraövervakning – vad säger lagen?

Kameraövervakning är något som många egenföretagare implementerar i sin verksamhet. Kanske arbetar man i en utsatt bransch, har ett värdefullt lager, eller så vill helt enkelt ha snabba åtgärder om någonting väl skulle hända. Som bekant kan kameraövervakning både verka avskräckande och vara ett viktigt verktyg – ibland helt avgörande – i jakten på den som har begått brottet.

Men vad säger egentligen lagen? Lagen finns till där för att anställdas eller offentlighetens integritet inte ska kränkande. Det som gäller är, är att intresset för att övervaka måste väga tyngre än integritetsintressen.

Lagar kring kameraövervakning har funnits länge. Sommaren 2018 började dock en ny lag att gälla, med en del förändringar i relation till hur det såg ut tidigare. I praktiken leder lagen till att färre behöver ansöka om ett tillstånd för att få bedriva kameraövervakning, men det finns samtidigt fler regler att förhålla sig till för den som gör det. Bland annat är det bestämmelser och regler i brottsdatalagen samt dataskyddsförordningen som man behöver ta hänsyn till.

Privata verksamheter behöver inte längre ansöka om ett tillstånd för att få bedriva kameraövervakning. Det som gäller att verksamheten inte utför en uppgift som kan anses vara i allmänhetens intresse. Tanken är att dataskyddsförordningens regler ska räcka för att garantera att integritetskränkningar inte sker. Det är alltså en förutsättning att kraven här följs.

Övervakning behöver kunna kopplas till rättslig grund med hänsyn till dataskyddsförordningen. För privata verksamheter är det vanligt att man väger det egna intresset mot integritetsintresset, en bedömning och avvägning som behöver göras innan kameraövervakningen påbörjas. Att bevaka med kamera i syftet att förhindra eller utreda kriminella gärningar är det vanligaste skälet.

För myndigheter, och för verksamheter i allmänhetens intresse, gäller lite andra regler. Då krävs ett tillstånd, under förutsättningen att övervakningen sker på en plats dit allmänheten har tillträde. Det kan till exempel handla om skolverksamhet, kollektivtrafik, flygtrafik och sjukvård. Om det gäller platser dit allmänheten inte har tillträde krävs inget tillstånd, men reglerna i dataskyddsförordningen måste fortfarande följas. Här gäller alltså inga väsentliga skillnader gentemot vad som gäller för privata verksamheter som vill börja med kameraövervakning.

Göteborg är bästa läget för interaktion

Göteborg har flera fördelar med att starta upp företag eller etablera sig där. Och tack vare den fantastiska infrastrukturen och logistiken kan man njuta av stadens fördelar i hela regionen, västra Sverige! Här presenterar vi en studie som visar att Göteborgs logistik är ledande i Skandinavien.

Göteborg är bästa läget för centrallager

Göteborg har det bästa läget för ett centrallager i Skandinavien, speciellt för importföretag med stora volymer som passerar genom Göteborgs Hamn. Detta visar en ny studie som publiceras av konsultföretaget SWECO. Studien visar att Göteborg är den bästa platsen för etablering av ett centrallager om kundbasen är i Sverige, Norge och Danmark. Studien menar att staden är otroligt attraktiv för verksamheter inom näringslivet som har stora import- eller exportvolymer. I studien jämförde man kostnader för att transportera gods från hamn till lager samt palldistribution till slutmottagare. Man har undersökt skillnader mellan hyra, löner, tullkostnader, mark, inkommande transporter från kontinenten och ledtider. Studien visar hur kostnaden för godstransporter kan variera kraftigt mellan olika orter i Skandinavien. Jämförelsen gjordes mellan fyra etablerade logistiklägen; Göteborg, Stockholm, Jönköping och Vestby (Oslo). Om man tittar på transport- och distributionskostnader är både Vestby och Göteborg bra. Men när kostnader hyror och löner läggs till, är Göteborg den mest kostnadseffektiva lösningen.

Hamnen stadens stjärna

Anledningen till att Göteborg faller väl ut i studien är dess närhet till hamnen, som erbjuder oceangående direktlinjer och omfattande Europatrafik. Stadens geografiska och demografiska läge vilket ger närhet till konsumenterna och marknader, är andra faktorer som också väger tungt.

Konferensort Skara

Skaraborgs unika geografiska läge mellan landets två största sjöar gör att utbudet av konferenslokaler i pittoreska miljöer är stort. I flertalet av Skaraborgs orter har konferensanläggningarna en närhet till sjöar och vattendrag, vilket har en naturligt avstressande effekt på konferensbesökarna. I residensstaden Mariestad kan man liksom i andra delar av länet njuta av runristningar och andra fornminnen som gör att man känner historiens vingslag. Man kan också ta en tur till Mariestads skärgård i sjön Vänern via färja eller bro efter en intensiv konferens för att koppla av en stund.

Den stad som gett namn åt länet är förstås Skara. Tack vare goda kommunikationer i form av bland annat E20, tar man sig snabbt mellan Skara och Mariestad. Vissa av Skaras konferensanläggningar erbjuder olika friluftsaktiviteter som kan kombineras med konferens på orten. Ett exempel på en sådan aktivitet är bäversafari men man kan också paddla kanot eller ägna sig åt mer kulinariska aktivteter som att äta goda ostar eller testa olika sorters öl.

Snabb färd

En knapp timme från Skara ligger Herrljunga och när man ändå befinner sig på denna järnvägsort, bör man passa på att unna sig ett glas av den berömda cider som produceras på orten. I Herrljunga och i trakterna kring orten finns också fina konferensanläggningar där man med fördel kan förlägga sin nästa konferens. Om man är på konferens i Hjo och känner att man vill komma ut i naturen och ägna sig åt en mer fysisk aktivitet, passar det bra att ge sig ge sig ut i någon av ortens berömda vandringsleder. Ur såväl ett hälsoperspektiv som ett produktivitetsperspektiv kan det göra underverk att vistas i naturen för att samla sina tankar och idéer, stressa ner och få nya perspektiv på saker och ting. Detta kan vara särskilt gynnsamt vid flerdagarskonferenser. Att inte ständigt behöva tänka på det arbete som ska utföras eller den information som ska tas in ger en chans att återfå krafterna innan man fortsätter konferensen.

Mitt i hjärtat av Skaraborg, mellan de bägge sjöarna Vänern och Vättern, ligger den natursköna staden Skövde. Valmöjligheterna när det gäller konferenslokaler i trakten är stora och konferensen går här att förena med ett besök på en hälsoanläggning eller golfbanan. Vara erbjuder konferensmöjligheter i en mer avslappnad och informell omgivning i form av exempelvis en bowlinghall eller en ranch. På ranchen tillhandahåller anläggningen förutom konferenslokaler också väldigt annorlunda och spännande aktiviteter som ridning, lassokastning och linedance.